هاست لینوکس

هاست

پلن شماره 1


 
1,900,000ریال
سالانه

فضای هاست 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه 1000 مگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 1
تعداد اکانت ایمیل 1
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 2


 
2,400,000ریال
سالانه

فضای هاست 200 مگابایت
ترافیک ماهیانه 2000 مگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 1
تعداد اکانت ایمیل 1
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 3


 
3,500,000ریال
سالانه

فضای هاست 400 مگابایت
ترافیک ماهیانه 3 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 2
تعداد اکانت ایمیل 2
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 4


 
4,400,000ریال
سالانه

فضای هاست 750 مگابایت
ترافیک ماهیانه 5 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 5
تعداد اکانت ایمیل 5
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 5


 
6,500,000ریال
سالانه

فضای هاست 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 8 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 10
تعداد اکانت ایمیل 10
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 6


 
9,500,000ریال
سالانه

فضای هاست 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 10 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 7


 
14,000,000ریال
سالانه

فضای هاست 3 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 20 گیگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی و مانیتورینگ